News -

Marka osobista a marka organizacji

W dniach 6-7 czerwca Polski Instytut Liderów zorganizował konferencję „Komunikacja w NGO - jak poprzez markę osobistą budować markę organizacji?". Wydarzenie było podsumowaniem projektu „Pokolenie rozwoju”. 


Celem projektu było podniesienie kompetencji młodych ludzi w zakresie budowy silnej marki osobistej, która skutecznie przełoży się na podejmowanie aktywnych działań społecznych i partycypacji młodzieży w życiu obywatelskim.

W ramach dwudniowego spotkania w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 120 osób  z różnych środowisk (uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, działacze społeczni) mieli okazję wziąć udział w warsztatach nt. budowania marki zarówno osobistej, jak i organizacji oraz wysłuchać panelu dyskusyjnego pt. "Liderzy - jak się komunikują i dlaczego ich potrzebujemy?", który poświęcony był tematyce cech przywódców oraz metod inspirowania innych do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczeństwa. 

O tym, jak można budować markę organizacji poprzez realizację projektów międzynarodowych uczestnicy mogli się dowiedzieć dzięki obecności konsultanta sieci Eurodesk Polska. W ramach warsztatów omówione zostały programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Młodzież zapoznała się z także inicjatywą DiscoverEU. Na koniec była możliwość dyskusji o przykładach projektów czy warunkach formalno- prawnych, jakie należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie.

Wydarzenie było podsumowaniem projektu „Pokolenie rozwoju” współfinansowanego ze środków programu Erasmus+, sektor Młodzież. 

#PolskiInstytutLiderów    #MłodziLiderzy    #Komunikacja    #NGO

stopka strony