Jak prezentować rezultaty projektu?

Twoja organizacja zrealizowała projekt w ramach programu Erasmus+ lub EKS? Pobierz najnowszy przewodnik wydany przez Komisję Europejską i dowiedź się, jak skutecznie dzielić się rezultatami działań i inspirować innych!


Celem publikacji jest zachęcenie beneficjentów do promowania swoich projektów wśród społeczności lokalnych, interesariuszy oraz instytucji unijnych. Wytyczne komunikacyjne mają przy tym formę przewodnika krok po kroku, który pozwala zmaksymalizować efekty działań promocyjnych, a także skutecznie dotrzeć z przekazem do zainteresowanych.

Publikacja przejrzyście i kompleksowo przedstawia proces komunikacji na różnych jej etapach – od dokładnego planowania po ewaluację. Stanowi też duże wsparcie przy dostosowywaniu konkretnych przekazów do różnych kanałów komunikacyjnych. W efekcie można zarówno uniknąć istotnych błędów, jak i z większym sukcesem przeprowadzić działania promocyjne.

Przewodnik Komisji Europejskiej jest dostępny w języku angielskim (wersja polska i w innych językach UE – w przygotowaniu).

#Erasmus    #EuropejskiKorpusSolidarości    #Przewodnik

stopka strony