News -

Jak przeciwdziałać bezrobociu młodzieży?

Komisja Europejska opublikowała nowy raport "Using Education and Training to Prevent and Combat Youth Unemployment", którego autorzy analizują zjawisko bezrobocia młodzieży. Z publikacji wynika, że niższy poziom wykształcenia to mniejsze szanse na zatrudnienie.


W raporcie znaleźć można próbę wyjaśnienia zależności pomiędzy wykształceniem a bezrobociem, poprzez analizę poszczególnych poziomów edukacji i ich wpływu na perspektywy zatrudnienia dla młodych. Publikacja przedstawia przykłady zakończonych sukcesem reform w dziedzinie edukacji, m.in. reformę polskiego systemu edukacji z roku 1999.

Autorzy publikacji analizują trzy kierunki reform:
 - działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w tym efektów kształcenia w postaci konkretnych umiejętności zdobytych przez absolwentów,
 - działania na rzecz poprawienia dostępu do edukacji dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych (ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej edukacji i opieki),
 - wszelkie działania skierowane do młodych bezrobotnych.

Wyniki badań wskazują, że zapobieganie bezrobociu młodych jest skuteczne tam, gdzie działania są skierowane na zapewnienie młodzieży konkretnych umiejętności potrzebnych na rynku pracy oraz wspieranie w krytycznym momencie przejścia z systemu edukacji na rynek pracy.

Raport przygotowała Sieć Europejskich Specjalistów w zakresie Ekonomiki Edukacji (EENEE).

Raport dostępny jest na stronie EENEE.

stopka strony