Jak reprezentowani są młodzi Europejczycy?

Czy młodzież bierze udział w procesach demokratycznych? Tę kwestię bada najnowsza publikacja Komisji Europejskiej i Ecorys.


Twórcy publikacji badali m.in. jak organizacje pozarządowe wspierają młodzież, jakie nowe trendy powstały w zakresie uczestnictwa młodzieży, a także stworzyli rekomendacje dotyczące funduszy europejskich dla organizacji młodzieżowych.

Badanie trwało od czerwca do listopada 2019 r. i obejmowało różne metody, m.in. ankietę, w której odpowiedzi udzieliło ponad 500 organizacji młodzieżowych.

Jak pokazuje publikacja, organizacje młodzieżowe w Europie są coraz liczniejsze. Badacze zwrócili również uwagę na fakt, że dla wielu organizacji środki unijne są niedostępne, co hamuje ich rozwój.

Więcej informacji

#mlodziez    #ue    #reprezentacja

stopka strony