News -

Jak rozwijać partnerstwo wschodnie

Wnioski z warszawskiej konferencji dotyczącej wschodniego wymiary mobilności można już znaleźć w internecie.


Wnioski z warszawskiej konferencji dotyczącej wschodniego wymiaru mobilności można już znaleźć w internecie.

Konferencja, zorganizowana w dniach 7-8 lipca 2011 r., była jednym z pierwszych istotnych wydarzeń w trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jej uczestnicy zastanawiali się, jak zwiększyć mobilność pomiędzy krajami Wspólnoty a Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdową i Ukrainą. Wśród największych problemów wymieniano ograniczenia wizowe, kwestie uznawalności dyplomów oraz brak informacji na temat możliwości finansowania wyjazdów.

Obecna podczas warszawskiej konferencji komisarz UE ds. młodzieży Androulla Vassiliou podkreśliła potrzebę wspierania nie tylko mobilności wśród studentów, ale również wśród wykładowców, badaczy, pracowników kultury i ogólnie młodych ludzi. Wskazała, że instrumenty, które mogłyby w tym pomóc – już istnieją. Chodzi o programy Erasmus Mundus, Tempus, Marie Curie oraz Młodzież w działaniu. Wszystkie one udowodniły, że mają duże znaczenie dla swobodnego przepływu i wymiany idei i wiedzy między kulturami.

Vassiliou podkreśliła również, że mobilność i utrzymywanie przez UE bliskich kontaktów z sąsiadami przyczynia się do rozwoju demokracji i gospodarki.

Wnioski z konferencji znaleźć można na stronie www.eeas.europa.eu/eastern/docs/2011_july_eastern_dimension_mobility_en.pdf
stopka strony