News -

Jak rozwijać systemy informacji dla młodzieży

W Europie wciąż nie brakuje państw, w których systemy informacji i doradztwa dla młodzieży nie istnieją lub działają w sposób niedoskonały. Dla tych, którzy chcieliby je stworzyć lub rozwinąć, powstało specjalne kompendium.
W „Kompendium wiedzy o krajowych systemach informacji i doradztwa dla młodzieży” zebrano kluczowe informacje z materiałów publikowanych przez sieć ERYICA i Radę Europy, dotyczące zadań i funkcji międzynarodowych sieci informacji i doradztwa działających na poziomie UE, Rady Europy i ONZ.

Czytelnicy mają też okazję porównać systemy funkcjonujące w różnych krajach Europy oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przebiegał ich rozwój. Kompendium stanowi więc wyczerpujący poradnik dla działaczy młodzieżowych i decydentów z krajów, w których sieci informacji i doradztwa nie istnieją lub też poziom rozwoju tych sieci albo poszczególnych rodzajów usług mógłby być wyższy.

Publikację przygotowały Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży we współpracy z Radą Europy i Bureau International Jeunesse z Brukseli. Napisali ją Marek Ivanovskis i Evaldas Rupkus z Litwy, która rozpoczęła budowę krajowego systemu informacji i doradztwa dla młodzieży. Autorzy wykorzystali m.in. opracowanie Krajowego Biura Eurodesk Polska, zatytułowane „Dlaczego Polska potrzebuje informacji młodzieżowej”. Dokument zawiera m.in. zarys koncepcji budowy i funkcjonowania struktur informacji młodzieżowej w Polsce. Jednym z załączników jest omówienie wyników konsultacji na temat potrzeb informacyjnych młodzieży w Polsce.

Kompendium dostępne jest na stronie:
http://eryica.org/sites/default/files/Compendium%20on%20National%20Youth%20Information%20and%20Counselling%20Structures.pdf
stopka strony