News -

Jak się czuje młodzież w RAY-u

Jak program „Młodzież w działaniu” wpływał na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie zdobywali kompetencje i czego uczyli się podczas realizacji projektów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w publikacji „Efekty uczenia się w programie Młodzież w działaniu”.


Publikacja podsumowuje wyniki prowadzonych w Polsce badań RAY (ang. Research-based analysis of the Youth in Action Programme) – wspólnego projektu 15 narodowych agencji programu „Młodzież w działaniu”. Badania dotyczyły kompetencji zdobywanych w programie, okoliczności uczenia się w ramach edukacji pozaformalnej oraz wpływu programu na uczestników, koordynatorów projektów, społeczności lokalne i organizacje korzystające ze wsparcia.

Z broszury można się dowiedzieć m.in. tego, jaki był wpływ projektów na postawy, zachowania i wartości wyznawane przez beneficjentów oraz w jakim stopniu osiągane były cele programu – takie jak aktywne uczestnictwo młodzieży czy wzajemne zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów.

Badania RAY będą kontynuowane dla projektów Erasmus+ Młodzież, a pierwsze ich wyniki ukażą się pod koniec 2015 r.

Publikacja dostępna jest na stronie programu Erasmus+.

stopka strony