News -

Jak się uczyć od siebie nawzajem

Interesuje cię edukacja rówieśnicza? Zajrzyj do nowej publikacji przygotowanej przez European Peer Training Organisation (EPTO).


Broszura ma pomóc grupom młodzieży i organizacjom działającym na rzecz młodych ludzi w realizacji wysokiej jakości projektów rozwoju edukacji rówieśniczej.

Publikację podzielono na osiem rozdziałów. Czytelnik poznaje po kolei wszystkie etapy i aspekty przedsięwzięcia: od jego rozpoczęcia, zaplanowania i przygotowania, poprzez metody pracy z ludźmi, zasady skutecznej edukacji i zapewniania pełnego uczestnictwa, aż po monitorowanie, ewaluację i zaplanowanie dalszych działań.

Broszurę można ściągnąć ze strony EPTO.