News -

Jak to jest być obywatelem Unii Europejskiej? - konkurs dla uczniów

"Jak to jest być obywatelem Unii Europejskiej?" - to tytułowe pytanie w konkursie dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Europejski Rok Obywateli 2013 to dobra okazja, by zastanowić się nad znaczeniem obywatelstwa europejskiego i praw wynikających z jego posiadania. Prace pisemne w dowolnej formie, w oryginalny sposób odpowiadające na pytanie konkursowe, nadsyłać można do 5 kwietnia 2013 r.


Według wyników ostatnich badań opinii społecznej, aż 3 na 4 Polaków czuje się jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. A co obywatelstwo europejskie oznacza dla młodych mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego? W Europejskim Roku Obywateli 2013 pytamy o to gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie pt. "Jak to jest być obywatelem Unii Europejskiej?". Zachęcamy młodzież szkolną do nadsyłania pisemnych wypowiedzi odpowiadających na tytułowe pytanie konkursu. Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe! Prace konkursowe ocenione zostaną pod względem następujących kryteriów:
    kreatywność i pomysłowość w podejściu do tematu,
    zgodność pracy z tematem,
    komunikatywność przekazu,
    samodzielność i oryginalność pracy.
Termin nadsyłania prac: 5 kwietnia 2013 r. Koniecznie należy dokładnie zapoznać się z REGULAMINEM KONKURSU. Organizatorami konkursu są: Konkurs wspierany jest przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Pliki do pobrania:
stopka strony