News -

Jak ułatwić przepływ pracowników

Tylko do 12 sierpnia Komisja Europejska czeka na opinie w ramach konsultacji dotyczących swobody przepływu pracowników w UE.


Tylko do 12 sierpnia Komisja Europejska czeka na opinie w ramach konsultacji dotyczących swobody przemieszczania się pracowników w UE.

Celem konsultacji jest zebranie pomysłów na to, jak najskuteczniej zagwarantować swobodny przepływ siły roboczej i przyczynić się do usunięcia istniejących barier. Komisja Europejska liczy, że wśród nadesłane opinii staną się bodźcem do różnego rodzaju inicjatyw i działań dotyczących przepływu pracowników.

Udział w konsultacjach może wziąć każda osoba fizyczna, władze lokalne, regionalne lub krajowe, związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe, wykładowcy akademiccy i wszystkie inne podmioty zainteresowane problemem swobodnego przepływu pracowników.

Formularz konsultacji dostępny jest – również w języku polskim – na stronie http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=pl

Opinie nadsyłać można do 12 sierpnia 2011 r.
stopka strony