News -

Jak Unia zmienia regiony

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zmienił twoją okolicę? Zrób zdjęcia i wyślij je na konkurs.


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zmienił twoją okolicę? Zrób zdjęcia i wyślij je na konkurs.

Celem konkursu jest podkreślenie znaczenia dla lokalnej społeczności projektów zrealizowanych dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Zadaniem uczestników jest wykonanie nie więcej niż trzech fotografii ilustrujących inwestycje, które otrzymały wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub funduszy spójności. Na zdjęciach musi być widoczna tablica informująca o udziale UE w finansowaniu przedsięwzięcia.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
- ogólnej, otwartej dla wszystkich chętnych, którzy zechcą uwiecznić na zdjęciu projekty zrealizowane w ich otoczeniu,
- specjalnej - dla przedstawicieli projektów dofinansowanych ze środków EFRR lub funduszu spójności.

W obu kategoriach wyłoniona zostanie dwójka zwycięzców; pierwszego wskaże jury, drugiego – internauci. Laureaci otrzymają pieniądze za zakup sprzętu filmowego oraz wyjadą z osobami towarzyszącymi na Europejski Tydzień Regionów i Miast do Brukseli, zaplanowany w dniach od 8 do 11 października 2012 r.

Głosowanie internautów trwać będzie od 27 sierpnia do 7 września 2012 r.
Więcej informacji na stronie:
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
stopka strony