News -

Jak walczyć z niesprawiedliwością świata?

Organizacja Living Rainforest ogłasza ogólnoświatowy konkurs dla dzieci poświęcony kwestii zrównoważonego rozwoju.


Organizacja Living Rainforest ogłasza ogólnoświatowy konkurs dla dzieci poświęcony kwestii zrównoważonego rozwoju.

W konkursie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku od 7 do 17 lat, wraz z nauczycielami. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie krótkiego eseju pomysłów na to, czym powinni zająć się dorośli – politycy, biznesmeni, dziennikarze czy duchowni – by rozwiązać problem różnic w poziomie rozwoju świata.

Prace w języku angielskim powinny liczyć nie więcej niż 400 słów (w kategorii wiekowej 7-11 lat) lub 600 słów (młodzież w wieku 11-17 lat). W obu kategoriach można zgłosić maksymalnie 30 odpowiedzi z jednej szkoły.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu grupach wiekowych oraz zwycięzca całego konkursu wyjadą na Międzynarodową Debatę Szkół do Wielkiej Brytanii.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 22 marca 2013 r.

Więcej na stronie:
www.livingrainforest.org/explore/schools-debate