News -

Jak wielobarwna jest Europa? - IV edycja konkursów dla uczniów

Jak wielobarwna jest Europa? Spróbuj wyrazić to słowem, fotografią lub dowolną formą plastyczną. Do 1 grudnia dzieci i młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego mogą nadsyłać swoje prace do IV edycji konkursów (plastycznego, lingwistycznego i fotograficznego) poświęconych różnorodności językowej i kulturowej Unii Europejskiej oraz korzyściom płynącym z uczenia się języków obcych.


Jak wielobarwna jest Europa? Spróbuj wyrazić to słowem, fotografią lub dowolną formą plastyczną. Do 1 grudnia dzieci i młodzież z województwa kujawsko-pomorskiego mogą wziąć udział w IV edycji konkursów na temat różnorodności językowej i kulturowej Unii Europejskiej oraz korzyści wynikających z uczenia się języków obcych: Termin nadsyłania prac: 1 grudnia 2013 r. Nagrody:
  narzędzia do nauki języków obcych
  liczne nagrody rzeczowe i upominki
Kontakt: europedirect-bydgoszcz@byd.pl lub europedirect-torun@byd.pl Organizatorzy:
  Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń,
  Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu,
  Szkoła Języków Obcych w Bydgoszczy,
  Centrum Europejskie im. Roberta Schumana
  Wyższa Szkoła Gospodarki
Partnerzy: Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka Informacja o konkursach - IV edycja 2013 (PDF)
stopka strony