News -

Jak włączać młodych do życia społeczności

Komisja Europejska przedstawiła analizę rezultatów inicjatyw badawczych związanych z młodzieżą. Dokument ma pomóc politykom w podejmowaniu odpowiednich decyzji.


Raport Komisji opisuje rezultaty społeczno-ekonomicznych projektów badawczych związanych z młodzieżą, finansowanych przez programy ramowe na rzecz badań. Autorzy dokumentu skupili się na najlepszych pomysłach wspomagania młodych ludzi w odnajdywaniu się na rynku pracy oraz zapewniających aktywny udział młodzieży w życiu społecznym. Głównym celem opracowania jest wskazanie elementów, które powtarzają się w projektach – i które mogą zainteresować decydentów. Dokument zawiera też konkretne rekomendacje dla polityków i osób pracujących z młodzieżą. Szczegóły na stronie http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy-review-youth_en.pdf
stopka strony