Jak wzmacniać pozycję młodzieży

Raport OECD porównuje podejście 42 krajów w zakresie wzmocnienia pozycji młodzieży i dążenia do sprawiedliwości międzypokoleniowej.


Globalne przemiany, od starzenia się społeczeństwa po cyfryzację, rosnące nierówności, zmiany klimatyczne i pandemię koronawirusa, zwiększyły poczucie niepewności wśród młodych ludzi. Raport OECD podsumowuje wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się najmłodsza generacja, a także działania rządów podejmowane w tym zakresie.

Eksperci porównali podejmowane przez kraje działania w trzech kategoriach:
- wsparcie młodzieży w rozpoczęciu samodzielnego życia,
- zwiększenie udziału młodzieży w życiu publicznym,
- zapewnienie sprawiedliwych rozwiązań dla wszystkich pokoleń.

Raport dostępny jest tutaj.

#młodzież    #równość    #szanse    #

stopka strony