News -

Jak z głową reformować studia

Analiza wybranych reform w europejskich systemach szkolnictwa wyższego to temat nowej publikacji wydanej przez Komisję Europejską.


Autorzy przyjrzeli się temu, jak wyglądały systemowe reformy szkolnictwa wyższego, zainicjowane i wprowadzone w wybranych krajach. Pod lupą znalazło się 12 systemów studiów (m.in. polski), a specjaliści pod uwagę wzięli przede wszystkim:
- zwiększenie zróżnicowania typów instytucji szkolnictwa wyższego (np. nadawanie uniwersytetom charakteru zbliżonego do uczelni zawodowych);
- zwiększenie zróżnicowania instytucji poprzez podnoszenie lub obniżanie ich pozycji lub statusu (np. koncentrowanie badań tylko w wybranych placówkach);
- zmiany w relacjach między instytucjami (związane np. z fuzjami lub tworzeniem stowarzyszeń instytucjonalnych).

W każdym przypadku naukowcy starali się zrozumieć przyczyny i cele wprowadzanych zmian oraz określić, na ile te cele zostały osiągnięcie i jak są mierzone.

Celem publikacji jest dostarczenie europejskim decydentom ważnych danych dotyczących projektowania, wdrażania i oceny reform strukturalnych w szkolnictwie wyższym.

Publikacja jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej.
 

stopka strony