News -

Jak zachwycić pracodawcę?

Umiejętność pracy w zespole, elastyczność, komunikatywność i znajomość języków to cztery cechy najbardziej pożądane przez pracodawców. Tak wynika z badań Eurobarometru.


Z odpowiedzi udzielonych przez szefów firm wynika, że „miękkie” kompetencje są dla nich równie ważne, co specjalistyczne umiejętności z danej branży czy obsługa komputera. Przytłaczająca większość pracodawców wśród cech, na które zwraca szczególną uwagę w trakcie rekrutacji, wymieniła dobrą pracę w grupie (98 proc.), umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji (97 proc.), komunikatywność (96 proc.) i znajomość języków obcych (67 proc.). Prawie połowa przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność stwierdziła, że ten ostatni element stanie się w przyszłości najważniejszy. Pełen raport Eurobarometru na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_304_en.pdf