News -

Jak zarządzać ziemią?

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ogłosiła konkurs związany z odpowiedzialnym gospodarowaniem ziemią i jej zasobami.


Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ogłosiła konkurs fotograficzny związany z odpowiedzialnym gospodarowaniem ziemią i jej zasobami.

Tematem nadsyłanych zdjęć powinny być kwestie związane z „zarządzaniem własnością ziemi”. Zadaniem uczestników jest ukazanie różnorodności regionów i ludzi oraz problemów społecznych i ich rozwiązań w kontekście odpowiedzialnego gospodarowania ziemią.

Najlepsze fotografie zostaną wybrane w publicznym głosowaniu spośród prac zakwalifikowanych do finału przez jury konkursu. Zwycięskie zdjęcie trafi na okładkę publikacji FAO „Land Tenure Journal”.

Termin nadsyłania zdjęć mija 20 maja 2012 r.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.fao.org/nr/tenure/photo-competition/en