News -

Jak zawracać ze złej drogi

Sieć SALTO szuka przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania radykalizacji młodzieży.


Przykłady działań służących ograniczaniu zjawiska ekstremizmu wśród młodych ludzi mogą zgłaszać pracownicy młodzieżowi, organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży, grupy nieformalne oraz instytucje i władze publiczne. Przedsięwzięcia mogą mieć charakter społeczny, kulturalny, edukacyjny, polityczny lub sportowy.

Zgłaszane inicjatywy trafią do bazy praktyk godnych naśladowania, służących ograniczaniu zjawiska radykalizacji. Autorzy wybranych inicjatyw otrzymają zaproszenia do zaprezentowania swoich działań podczas konferencji tematycznej na Malcie, która odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2017 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2017 r.

Więcej informacji na stronie SALTO-YOUTH.

stopka strony