News -

Jak zgłosić skargę do unijnego rzecznika...

Można dowiedzieć się z interaktywnego przewodnika opracowanego przez Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, P. Nikiforos Diamandourosa.


Można dowiedzieć się z interaktywnego przewodnika opracowanego przez Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, P. Nikiforos Diamandourosa. Przewodnik jest dostępny w 23 oficjalnych językach Unii Europejskiej na stronie: www.ombudsman.europa.eu. W ciągu dwóch miesięcy skorzystało z niego ponad 5000 osób. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego działania instytucji Unii Europejskiej. Skargi mogą składać obywatele UE, osoby mieszkające na stałe w państwie członkowskim, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia oraz inne instytucje mające siedzibę w UE.
stopka strony