Jakość w obszarze informacji młodzieżowej: publikacja

Publikacja, stworzona przez ekspertów ERYICA, stanowi uzupełnienie zaktualizowanej Europejskiej Karty Informacji Młodzieżowej. Zawiera wskazówki dotyczące wdrażania tego dokumentu, pokazuje dobre praktyki i gromadzi świadectwa młodych osób, które skorzystały z informacji młodzieżowej.


ERYICA to Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży, skupiająca zorganizowane i wspierane przez państwo struktury informacji młodzieżowej. Obecnie należy do niej 19 członków oraz kilkanaście organizacji stowarzyszonych i współpracujących. Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, w których zorganizowany system informacji młodzieżowej nie istnieje.

W 1993 r. Zgromadzenie Ogólne ERYICA przyjęło Europejską Kartę Informacji Młodzieżowej, która stała się odtąd najważniejszym zbiorem informacji dla młodych osób i pracowników młodzieżowych. Zasady zebrane w Karcie gwarantują młodym ludziom prawo do kompletnych, wiarygodnych i aktualnych informacji. Stanowią one podstawę dla wszystkich krajów europejskich jako przykład kompleksowego i spójnego podejścia do kwestii informacji i doradztwa dla młodzieży. W 2018 r. nastąpiła aktualizacja Europejskiej Karty Informacji o Młodzieży.

Publikacja dostępna jest tutaj.

#eryica    #mlodziez

stopka strony