News -

Jean Monnet: nabory wniosków

Można już składać wnioski o granty im. Jeana Monneta, przyznawane od tego roku w ramach programu Erasmus+. Chodzi m.in. o Katedry, Centra Doskonałości i Moduły Jeana Monneta.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego czeka na wnioski:

- organizacji i instytucji, planujących projekty służące uatrakcyjnieniu nauczania o Unii Europejskiej, polegające m.in. na zastosowaniu nowych rozwiązań metodycznych, treści dydaktycznych i popularyzacji wiedzy o UE wśród pracowników administracji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego. Więcej szczegółów w bazie programów Eurodesk Polska;

- organizacji i instytucji planujących stworzenie lub rozwój konsorcjów złożonych z podmiotów z różnych krajów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią Europejską. Więcej szczegółów w bazie programów Eurodesk Polska;

- międzynarodowych stowarzyszeń profesorów i naukowców, których celem jest wspieranie badań europejskiego procesu integracji na poziomie krajowym i międzynarodowym. Więcej szczegółów w bazie programów Eurodesk Polska;

- instytucji prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową związaną z tematyką Unii Europejskiej na poziomie studiów II stopnia oraz innych podmiotów gromadzących, opracowujących, analizujących i popularyzujących wiedzę o Unii Europejskiej. Więcej szczegółów w bazie programów Eurodesk Polska;

- instytucji szkolnictwa wyższego, planujących stworzenie Centrów Doskonałości Jeana Monneta, czyli ośrodków, których zadaniem jest rozwój synergii między różnymi dziedzinami i zasobami związanymi z naukami o Europie, a także podejmowanie wspólnych międzynarodowych działań i budowanie więzów z instytucjami akademickimi z innych krajów. Więcej szczegółów w bazie programów Eurodedsk Polska

- instytucji szkolnictwa wyższego, zainteresowanych stworzeniem Katedr Jeana Monneta, czyli stanowisk pracy dla profesorów specjalizujących się w tematyce Unii Europejskiej. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie w ciągu roku akademickiego co najmniej 90 godzin zajęć poświęconych tej tematyce. Więcej szczegółów w bazie programów Eurodesk Polska;

- instytucji szkolnictwa wyższego, zainteresowanych uruchomieniem Modułów Jeana Monneta, czyli krótkich programów nauczania lub kursów poświęconych tematyce Unii Europejskiej. Każdy moduł powinien obejmować minimum 40 godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego. Więcej szczegółów w bazie programów Eurodesk Polska
Wszystkie wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) do 26 marca 2014 r., do godz. 12.00
stopka strony