News -

Jest 28. członek Unii

1 lipca 2013 r. Chorwacja stała się 28. członkiem Unii Europejskiej. To kolejny kamień milowy w budowie zjednoczonej Europy.
Akcesja Chorwacji to efekt dziesięcioletnich negocjacji. Od momentu złożenia wniosku w 2003 r. kraj ten zrobił znaczące postępy, dzięki czemu spełnił wszystkie kryteria, dostosowując się do przepisów i standardów obowiązujących we Wspólnocie.

Od dnia akcesji chorwacki jest 24. oficjalnym językiem Unii Europejskim, o statusie prawnym i politycznym równym innym językom.

Więcej o Chorwacji w UE na stronie:
www.croatia-in-the-eu.eu
stopka strony