News -

Jest decyzja: Erasmus+ na lata 2014-2020!

Nie będzie Erasmusa dla wszystkich, YES Europe, ani Erasmus 2020. Nowy program Unii Europejskiej poświęcony edukacji, szkoleniom, młodzieży i sportowi będzie się nazywał Erasmus+. Państwa UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w tej sprawie.


Nie będzie Erasmusa dla wszystkich, YES Europe, ani Erasmusa 2020. Nowy program Unii Europejskiej poświęcony edukacji, szkoleniom, młodzieży i sportowi będzie się nazywał Erasmus+. Państwa UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w tej sprawie.

Erasmus+ będzie propozycją nie tylko dla młodzieży. Pod wspólnym szyldem znajdą się inicjatywy realizowane dotychczas w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus oraz Jean Monnet), programu „Młodzież w działaniu” oraz pięciu innych międzynarodowych inicjatyw, m.in. Erasmus Mundus czy Tempus. Nowy program skupiać się będzie na wspieraniu międzynarodowego wymiaru edukacji formalnej i pozaformalnej, służącej rozwojowi umiejętności oraz zwiększaniu atrakcyjności studentów, nauczycieli i pracowników na rynku pracy.

Nazwa nowej inicjatywy to nawiązanie do niezwykle udanego programu Erasmus – jego uznana marka będzie fundamentem do budowy inicjatywy, której głównym celem będzie mobilność studentów i edukatorów, reforma istniejących struktur edukacji i ściślejsza współpraca w tej dziedzinie z krajami spoza UE.

Dodatkowe informacje na stronie:
http://eu2013.ie/news/news-items/20130625erasmusfeature/#sthash.ObVgb7AD.dpuf
stopka strony