News -

Jest przełom: będzie wymiana

Polska i Ukraina stworzą wspólną Radę Wymiany Młodzieży. Nowy podmiot ma zacząć działalność już w przyszłym roku szkolnym.


Powołanie Rady uzgodnili w Kijowie szefowie resortów edukacji Polski i Ukrainy – Joanna Kluzik-Rostkowska i  Ihor Zhdanov. Wcześniej podobne propozycje polskiego MEN nie spotykały się z przychylną reakcją Kijowa. Nowe władze Ukrainy zaaprobowały jednak wniosek Warszawy. W budżecie na rok 2015 na „Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży" już zarezerwowano 4 mln zł.

Powołanie nowego podmiotu nie oznacza, że do tej pory współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie wymiany młodzieży nie było. W 2014 r. MEN dofinansował 42 projekty dotyczące wymiany, w których udział wzięło 860 uczestników z Ukrainy i 870 z Polski. Kwota dofinansowania wyniosła 1,5 mln zł.

Więcej informacji o efektach wizyty Joanny Kluzik-Rostkowskiej na Ukrainie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

stopka strony