News -

Jest ustawa, jest strategia, jest OK

Chcemy postrzegać wolontariat jako źródło kompetencji cenionych na rynku pracy. Będziemy starać się promować wolontariat oparty na wiedzy i pomagający się rozwijać – mówi Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Rozmowa z Krzysztofem Więckiewiczem, dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Tylko 16% młodych Europejczyków zdarza się pracować społecznie. Jak przekonać do wolontariatu pozostałe 84%? Trzeba podejmować inicjatywy takie, jak Europejski Rok Wolontariatu 2011. Dają one szansę na aktywizację młodych ludzi w tym zakresie. Staramy się planować działania w taki sposób, by przyciągnąć uwagę młodzieży, nie zapominając jednak np. o seniorach. Wolontariat to priorytet polityki młodzieżowej UE. Jedna trzecia unijnych krajów ma narodowe strategie rozwoju wolontariatu i prawo regulujące wolontariat. Co Polska robi w tym zakresie? Jeśli chodzi o prawo, wychodzimy z założenia, że powinno ono stanowić jedynie ramy działalności wolontariackiej – pomagać, a nie przeszkadzać. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydaje się rozwiązaniem wystarczającym. A jeśli chodzi o wsparcie – udzielamy go organizacjom pozarządowym w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013. W roku 2010 te organizacje, których projekty uwzględnią wolontariat, dostaną dodatkowe punkty. Ta kwestia będzie też uwzględniona w tworzonych obecnie strategiach rozwoju kraju – w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego i Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Tworzenie odrębnej strategii nie ma raczej sensu. W ramach EYV 2011 opracowana zostanie Długofalowa polityka w zakresie rozwoju wolontariatu w Polsce, która przyniesie szereg wytycznych i rekomendacji, ważnych przy planowaniu polityk publicznych w Polsce w kolejnych latach. Pięć milionów młodych Europejczyków szuka pracy. Czy Europejski Rok Wolontariatu im pomoże? Chcemy postrzegać wolontariat jako źródło kompetencji cenionych na rynku pracy. Będziemy starać się promować wolontariat oparty na wiedzy i pomagający się rozwijać, choć oczywiście nie tylko w sensie zawodowym. Na ile ostatnie zmiany prawne poprawiają sytuację wolontariuszy i organizacji? Zmiany ze stycznia 2010 r. rozstrzygnęły głównie wątpliwości co do relacji pomiędzy wolontariatem a pracą społeczną członków stowarzyszeń. Nowelizacja przesądziła, że członek stowarzyszenia może wykonywać świadczenia jako wolontariusz na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem. Ustawa uregulowała też kwestię bezpieczeństwa wolontariuszy pracujących za granicą. W przypadku zagrożenia korzystający jest obowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia. Rozmawiał Wawrzyniec Pater Wywiad ukazał się w drugim numerze kwartalnika „Europa dla Aktywnych
stopka strony