News -

Jestem Europejczykiem. Pomagam!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym.


Konkurs ma za zadanie promowanie aktywności obywatelskiej, a także korzyści płynących ze współpracy rozwojowej w kontekście obchodów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Prace mogą dotyczyć zarówno globalnej roli Unii Europejskiej, jak również pomocy w kontekście lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia rozwojowego, udzielanego biedniejszym państwom.

Uczestnicy w swoich pracach mogą przedstawić np. w jaki sposób Unia Europejska i Europejczycy angażują się w walkę z ubóstwem, poprawę sytuacji osób wymagających pomocy, a także w przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę zasobów naturalnych Ziemi.

Prace powinny zostać wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika i mieć format A3 lub A4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, zaś szkoły podziękowania za udział w konkursie. 

Nagrodą główną dla autora najwyżej ocenionej pracy jest aparat fotograficzny.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać do 23 marca 2015 r. na adres Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (z dopiskiem Konkurs plastyczny – „Jestem Europejczykiem. Pomagam!”).

Szczegółowe informacje na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.

stopka strony