News -

Języki obce wciąż zbyt obce

98 proc. Europejczyków jest przekonanych, że uczenie dzieci języków obcych to dobry pomysł. Niestety, wyniki innych badań pokazują, że nauka nie idzie za dobrze.


98 proc. Europejczyków jest przekonanych, że uczenie dzieci języków obcych to dobry pomysł. Niestety, wyniki innych badań pokazują, że nauka nie idzie za dobrze.

Dziewięciu na dziesięciu obywateli UE nie ma wątpliwości, że umiejętność posługiwania się obcym językiem jest bardzo przydatna. Z innych badań zleconych przez Komisję Europejską wynika jednak, że pomiędzy aspiracjami a rzeczywistością jest spora różnica: testy wśród nastolatków, przeprowadzone w 14 krajach Europy pokazały, że zaledwie 42 proc. młodych ludzi sprawnie posługuje się pierwszym z języków obcych, a 25 proc. - drugim. Odpowiednio 14 i 20 proc. badanych nie osiągnęło nawet podstawowego poziomu znajomości pierwszego i drugiego języka obcego.

Dziesięć lat po deklaracji barcelońskiej, przyjętej przez szefów państw i rządów, w której wezwano do nauczania od najmłodszych lat dwóch języków obcych, świadomość korzyści płynących z wielojęzyczności znacznie się pogłębiła. Pomysł nauczania dwóch języków popiera aż 72 proc. Europejczyków, a 77 proc. wierzy, że dla polityków powinien on mieć znaczenie priorytetowe. Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że posługuje się językiem obcym w pracy, a 45 proc. jest przekonanych, że dzięki znajomości obcych języków znalazło lepsze zatrudnienie.

Komisja Europejska chce w najbliższych latach jeszcze aktywniej wspierać wielojęzyczność. Służyć temu ma program „Erasmus dla wszystkich”. Nauczanie języków jest jednym z sześciu celów szczegółowych programu, a Komisja planuje znacząco zwiększyć środki na finansowanie kursów językowych dla osób, które chcą za granicą studiować, szkolić się lub pracować w roli wolontariuszy.

Wyniki badań Eurobarometru oraz analiz kompetencji językowych Europejczyków będą tematem dyskusji w trakcie międzynarodowej konferencji organizowanej 26 września w cypryjskim Limassol z okazji Międzynarodowego Dnia Języków.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/languages/eslc/index.html
stopka strony