News -

Juvenes Translatores 2014

Komisja Europejska organizuje konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na własnej skórze, na czym polega praca tłumacza.


Komisja Europejska organizuje konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na własnej skórze, na czym polega praca tłumacza.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie urodzeni w roku 1997. Ich zadanie będzie polegało na przetłumaczeniu krótkiego tekstu. Prace będą oceniane pod kątem prawidłowego stosowania pojęć, ogólnej czytelności tłumaczenia i pomysłowości zastosowanych rozwiązań.

Uczniowie sami mogą wybrać język oryginału i język przekładu spośród 24 oficjalnych języków UE. Konkurs odbędzie się 27 listopada 2014 r. równocześnie we wszystkich zarejestrowanych szkołach w godzinach od 10.00 do 12.00. Zainteresowane placówki muszą przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapobiec oszukiwaniu oraz aby zagwarantować uczciwe i bezstronne warunki konkursu. Podczas konkursu nie wolno używać komputerów.

Szkoły mogą się zgłaszać do udziału do 20 października 2014 r. Do konkursu dopuszczone zostaną tylko placówki wyłonione w drodze losowania – ich liczba w każdym państwie członkowskim będzie równa liczbie miejsc, jakie dany kraj ma w Parlamencie Europejskim zgodnie z traktatem lizbońskim (co oznacza, że z Polski zostanie wybranych 51 szkół).

28 autorów najlepszych przekładów, po jednym z każdego państwa członkowskiego, zostanie zaproszonych na ceremonię rozdania nagród, która odbędzie się w Brukseli wiosną 2015 r.

Dodatkowe informacje w bazie Eurodesku.

Na zdjęciu laureatka konkursu z 2013 r. Patrycja Leszczenko wraz z oficjelami UE.
stopka strony