News -

Kadra Kultury - spotkanie dla wnioskodawców

Ministerstwo Kultury zaprasza na szkolenia poświęcone zasadom przygotowywania wniosków o ministerialne dotacje.


Ministerstwo Kultury zaprasza na szkolenia poświęcone zasadom przygotowywania wniosków o ministerialne dotacje.

Szkolenia, organizowane w ramach programu Kadra Kultury, odbędą się w dniach 22-24 oraz 27-29 października 2014 r. Celem spotkań będzie zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie z programów MKiDN, nabycie umiejętności dostosowania planowanego projektu do wymogów wybranego programu lub priorytetu, a także formułowania kluczowych części wniosku o dofinansowanie.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 600 zł + VAT i obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 września 2014 r. O przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje, program zajęć i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie Kadra Kultury.
stopka strony