ActNow

Ruszyła kampania społeczna Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest inspirowanie ludzi do działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. 


Twórcy kampanii ActNow chcą zwrócić uwagę na konieczność przyspieszenia działań na rzecz ochrony środowiska oraz zachęcić obywateli i obywatelki do wspólnej pracy na rzecz lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

W ramach akcji powstała m.in. aplikacja AWorld. Znajdziemy w niej np. wskazówki, które pomogą użytkownikom w prowadzeniu zrównoważonego trybu życia i śledzeniu swojego postępu oraz codzienne wyzwania.

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło agendę określającą Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2017 r. Wszystkie cele oraz zadania zawarte w agendzie mają zostać osiągnięte do 2030 r. 

Więcej informacji o kampanii.

#Kampania    #ActNow    #ONZ

stopka strony