News -

Kampania #RaiseYourPencil

Komisja Europejska ogłosiła start kampanii #RaiseYourPencil, która ma zachęcić młodych Europejczyków do wyrażenia solidarności z rówieśnikami spoza UE, którzy z powodu sytuacji kryzysowych w swoich małych ojczyznach nie mogą uczęszczać do szkoły.


Obecnie z powodu konflików zbrojnych lub klęsk żywiołowych ok. 75 mln dzieci na całym świecie ma ograniczony dostęp do edukacji lub w ogóle nie chodzi do szkoły. 

W ostatnich latach UE stale zwiększała środki na finansowanie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych. Od kiedy komisarz Stylianides ogłosił w 2015 r. edukację w sytuacjach nadzwyczajnych dziedziną priorytetową, udział środków na ten cel w budżecie Komisji Europejskiej wzrósł z 1 proc. w 2015 r. do 10 proc. w 2019 r. W 2015 r. Komisja wydała na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych około 13 mln euro. Do 2018 było to już łącznie 290 mln euro. 

W 2019 roku Komisja zdecydowała się przeznaczyć rekordową kwotę 164 mln euro na pomoc edukacyjną dla dzieci z obszarów objętych konfliktami i klęskami żywiołowymi.

Aby włączyć się w kampanię, wystarczy zamieścić w mediach społecznościowych zdjęcia z ołówkiem – uniwersalnym symbolem szkoły i edukacji – i dodać hasztag #RaiseYourPencil oraz tag @eu_echo. Kampania potrwa do września 2019 r. i obejmie zarówno okres wakacji, jak i pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego.

stopka strony