News -

Kampania „Time to Move?” - plan działań w Suwałkach

Regionalny Punkt Eurodesku prowadzony przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza na Tydzień Otwarty Eurodesku.
W ramach przedsięwzięcia, w siedzibie stowarzyszenia PRYZMAT przez cały tydzień (13-19 października) będą dyżurować doradcy Eurodesku. Podpowiedzą, dokąd najlepiej jechać w poszukiwaniu pracy lub na studia, jak wybrać zagraniczne szkolenia i warsztaty oraz gdzie szukać partnerów do projektów. Rozmowy dotyczyć będą również kwestii obywatelskich i prawnych, m.in. zasad pisania wniosków o dotację w ramach programu Erasmus+.

Dyżurom doradców towarzyszyć będzie wystawa ukazująca społeczne zaangażowanie suwalskich organizacji pozarządowych. Dodatkowo 13 października zaplanowano spotkania warsztatowe z młodzieżą w suwalskim Gimnazjum nr 5, a 15 października - spotkanie z wolontariuszami.

Wydarzenia organizowane w Suwałkach to elementy ogólnoeuropejskiej kampanii „Time to Move?”, koordynowanej przez sieć Eurodesk. W ramach tego przedsięwzięcia w całej Europie w dniach od 13 do 19 października zaplanowano dni otwarte, warsztaty, szkolenia młodzieży, wystawy i happeningi.

Dodatkowe informacje na stronie Stowarzyszenia Pryzmat oraz na portalu Time to Move?.