News -

Kariery zawodowe nauczycieli w Europie

Autorzy najnowszego raportu Eurydice przyglądają się karierom, awansom i narzędziom wsparcia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i średnich z 43 krajów Europy.


Publikacja zawiera szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji wymaganych do pracy w zawodzie nauczyciela w poszczególnych krajach, wsparcia, jakiego mogą oczekiwać nauczyciele w ramach wykonywania swoich obowiązków, a także perspektyw awansu i ścieżek doskonalenia zawodowego. Jej twórcy przedstawiają również stojące przez systemami edukacji wyzwania - związane z niedoborem lub nadmierną podażą kandydatów do zawodu.

Raport obejmuje również takie zagadnienia, jak: planowanie zatrudnienia nauczycieli na poziomie centralnym, uwarunkowania rozpoczynania kariery zawodowej, mobilność zawodowa nauczycieli, doskonalenie zawodowe, przebieg kariery i awans czy też ocena ich pracy.

Publikację zatytuowaną "Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support" można pobrać ze stron Eurydice.

stopka strony