News -

Karta przezornego Europejczyka

Wyjeżdżasz do innego unijnego kraju? Unia przypomina: zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).


To bezpłatna karta, dzięki której można korzystać z publicznej służby zdrowia w 31 krajach Europy na takich samych zasadach jak mieszkańcy tych krajów. Kartę wprowadzono w 2004 r. Obecnie korzysta z niej ponad 180 mln Europejczyków, czyli jedna trzecia mieszkańców państw, w których obowiązuje. Największą popularnością cieszy się w Norwegii, Liechtensteinie, Włoszech, Szwajcarii, Austrii i Czechach. Najmniejszą – na Łotwie, w Bułgarii, Grecji, Rumunii i w Polsce. Za dystrybucję i promocję kart w naszym kraju odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowa - www.nfz.gov.pl. Szczegółowe informacje o EKUZ także na stronie Komisji Europejskiej: http://ehic.europa.eu.
stopka strony