Kłajpeda zaprasza młodzież

Tegoroczną Europejską Stolicą Młodzieży jest Kłajpeda. Z tego powodu litewskie miasto przygotowało różnorakie wydarzenia skierowane do młodych ludzi.


Celem Kłajepdy, jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2021, jest stworzenie otwartego miasta, które oferuje możliwości rozwoju dla wszystkich młodych ludzi.

Miano Europejskiej Stolicy Młodzieży miasto otrzymuje na jeden rok, podczas którego ma realizować młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. Inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju nowych pomysłów i innowacyjnych projektów, dzięki którym wzrośnie aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie.

O tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 walczy Lublin.

Więcej informacji

#młodzież    #wydarzenia    #stolicamłodzieży