News -

Kluby Młodego Odkrywcy

Fascynuje Cię poznawanie świata, zdobywanie wiedzy i inspirowanie do tego innych? Załóż Klub Młodego Odkrywcy, a Centrum Nauki Kopernik pomoże Ci w prowadzeniu fascynującej przygody z nauką!


Fascynuje Cię poznawanie świata, zdobywanie wiedzy i inspirowanie do tego innych? Załóż Klub Młodego Odkrywcy, a Centrum Nauki Kopernik pomoże Ci w prowadzeniu fascynującej przygody z nauką!

Kluby Młodego Odkrywcy to przestrzeń dla eksperymentowania, konstruowania, dyskutowania i odkrywania świata na własną rękę. Zagadnienia naukowe przestają być problemem z podręczników, a stają się żywą kwestią, którą można zaatakować, zgłębić i pojąć.

Kluby mogą być zakładane w szkołach, w świetlicach, domach kultury i innych placówkach oświatowych. Każdy klub musi mieć dorosłego opiekuna, który zarejestruje w serwisie jego działalność i będzie aranżował cykliczne spotkania. Scenariusze zajęć znaleźć można na stronie www.kmo.org.pl.

Tam również dostępne są informacje o konkursach, projektach naukowych i innych Klubach Młodego Odkrywcy, z którymi można nawiązać kontakt, wymienić się wynikami doświadczeń i zaplanować wspólne przedsięwzięcia.

Rejestracja Klubu jest prosta i bezpłatna. Wystarczy zebrać grupę chętnych, wyznaczyć opiekuna i wypełnić formularz na stronie www.kmo.org.pl/rejestracja.
stopka strony