News -

Koalicja europosłów na rzecz młodzieży

W Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze spotkanie odnowionej Intergrupy ds. Młodzieży. Niestety, w jej kierownictwie zabrakło Polaków.


Intergrupy Parlamentu Europejskiego tym różnią się od komisji tematycznych, że nie mają oficjalnego charakteru, nie mogą więc przedstawiać Europarlamentowi swoich formalnych opinii. Stanowią jednak doskonałe miejsce do prowadzenia dyskusji na temat kluczowych problemów.

Uczestnicy inauguracyjnego spotkania Intergrupy – wśród których było około dwudziestu europosłów i ich przedstawicieli – wyrazili głębokie zaangażowanie w budowanie koalicji na rzecz młodych ludzi.

W trakcie spotkania wybrano troje współprzewodniczących Intergrupy (Eider Gardiazabal (S&D), Eva Paunova (EPP) i Terry Reintke (Zieloni), wyłoniono też czworo wiceprzewodniczących (Kaja Kalls (ALDE), Emma McClarkin (ECR), Brando Benifei (S&D), Jeroen Lenaers (EPP). Frakcje Zielonych oraz EFDD zaproponują kolejnych wiceprzewodniczących w późniejszym terminie.

Więcej informacji na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.

stopka strony