News -

Kobiety jadą do Rio

Od 19 do 21 czerwca Rio de Janeiro będzie światową stolicą kobiet. Oragnizacja Narodów Zjednoczonych organizuje tam Światowe Forum poświęcone równości płci i zwiększaniu znaczenia kobiet we współczesnym świecie.


Od 19 do 21 czerwca Rio de Janeiro będzie światową stolicą kobiet. Organizacja Narodów Zjednoczonych organizuje tam Światowe Forum poświęcone równości płci i zwiększaniu znaczenia kobiet we współczesnym świecie.

Uczestnicy spotkania dyskutować będą o roli kobiet jako liderek, uczestniczek i beneficjentek starań o zrównoważony rozwój i likwidację ubóstwa. 21 czerwca kobiety-głowy państw i rządów z całego świata wezmą udział w Szczycie Liderek, poświęconym problemom przyszłości.

Więcej na ten temat na stronie:
www.unwomen.org
stopka strony