News -

Kobiety na rynku pracy wciąż mają gorzej

Kto częściej przedwcześnie kończy edukację – kobiety czy mężczyźni? Jaki odsetek kobiet zdobywa tytuł magistra? Które kierunki studiów są najbardziej popularne wśród obu płci? Na te i inne pytania odpowiada najnowszy raport Eurostatu, opublikowany z okazji Dnia Kobiet.
W publikacji znaleźć można m.in. dane na temat poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn, zjawiska pracy w niepełnym wymiarze, różnic w zarobkach oraz wskaźników płodności.

Wśród najciekawszych wniosków z badań znalazły się informacje o tym, że:
- w 2012 r. aż 40 proc. młodych kobiet miało ukończone studia (dla porównania: wśród mężczyzn tylko 32 proc.);
- prawie 80 proc. absolwentów kierunków pedagogicznych w 28 krajach UE stanowiły kobiety, podczas gdy na kierunkach inżynieryjnych wskaźnik ten wynosił 27 proc.;
- wśród kobiet w wieku 15-64 lata odsetek zatrudnionych był mniejszy niż wśród mężczyzn. Poziom zatrudnienia wśród kobiet w 2012 r. wynosił 58,5 proc., wśród mężczyzn 69,6 proc.;
- w niepełnym wymiarze czasu zatrudnionych było 32 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn;
- różnica w poziomie średnich zarobków mężczyzn i kobiet sięgała 16,4 proc.

Więcej informacji na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-36_en.htm http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/equality
stopka strony