News -

Kolejny apel w sprawie bezrobocia młodzieży

Ministrowie edukacji państw Unii Europejskiej wezwali państwa członkowskie do poprawy jakości systemów edukacji i szkoleń. Ich zdaniem to jedyny sposób na ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży.


Ministrowie edukacji krajów UE wezwali państwa członkowskie do poprawy jakości systemów edukacji i szkoleń. Ich zdaniem to jedyny sposób na ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży.

We wnioskach z czerwcowego spotkania ministrów podkreślono, że brak miejsc pracy dla młodych ludzi zmusza ich do przyjmowania ryzykownych ofert, w tym niskopłatnych lub bezpłatnych staży. Zdaniem uczestników spotkania poprawa sytuacji młodzieży na rynku pracy jest konieczna, gdyż długotrwałe bezrobocie lub ciągnąca się latami zależności od zasiłków na wczesnym etapie życia zawodowego mają negatywny wpływ na przyszłą karierę, poziom dochodów i włączenie społeczne.

Ministrowie wezwali państwa członkowskie, by poprawiły jakość systemów edukacji i szkoleń oraz ułatwiały wchodzenie na rynek pracy, np. wzmacniając szkolnictwo zawodowe poprzez organizację praktyk. Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy ma być również uwzględniana w Krajowych Programach Reform, przygotowywanych przez członków UE w ramach realizacji strategii Europa 2020.

Pełną wersję dokumentu znaleźć można na stronie www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/122881.pdf
stopka strony