News -

Kolejny pomysł na walkę z bezrobociem

Youth@Work to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej i sieci EURES, która ma ułatwić kontakty między przedsiębiorstwami a młodzieżą. Dzięki niej młodzi ludzie mają szybciej zdobyć pracę, a szefowie małych i średnich firm – zyskać oddanych pracowników.


Inicjatywę zainaugurowano 29 kwietnia podczas Europejskich Targów Pracy dla Młodych Ludzi w Budapeszcie. Jej realizacja polegać będzie na organizowaniu podczas podobnych imprez – począwszy od jesieni 2011 r. – innowacyjnych spotkań dotyczących networkingu, mentoringu i rekrutacji, w których będą brały udział zarówno młode osoby poszukujące pracy, jak i pracodawcy z sektora SME. Akcja organizowana będzie w ścisłej współpracy z siecią doradców zawodowych EURES oraz krajowymi służbami zatrudnienia. Więcej szczegółów na stronie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1021&furtherNews=yes
stopka strony