News -

Komisarz za mobilnością młodzieży

Rozwój szkoleń i wzrost mobilności młodzieży będą kluczem do przezwyciężenia kryzysu, w jakim znalazły się kraje UE - uważa desygnowana na komisarza ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou z Cypru.


Rozwój szkoleń i wzrost mobilności młodzieży będą kluczem do przezwyciężenia kryzysu, w jakim znalazły się kraje UE - uważa desygnowana na komisarza ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou z Cypru. Podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim Vassiliou zapowiedziała, że wśród priorytetów jej działań będzie wspieranie mobilności edukacyjnej młodzieży poprzez nowy program „Youth on the Move” . Zdaniem komisarz, każdy młody Europejczyk powinien – dzięki wymianie edukacyjnej - mieć szansę rozwoju kompetencji zawodowych i osobowościowych. Ramy programu mają być znane latem 2011 r. Vassiliou wezwała europosłów, by pomogli jej uzyskać wsparcie rządów krajów UE dla zwiększenia budżetu na edukację. Zapis przesłuchania Androulli Vassiliou znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsplus&sid=153310
stopka strony