News -

Kompendium wiedzy o edukacji

W Brukseli oficjalnie zaprezentowano trzecią edycję „Monitora edukacji i szkoleń”. Wydawana co roku publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat zmian zachodzących w systemach kształcenia i szkoleń w Europie.


W Brukseli oficjalnie zaprezentowano trzecią edycję „Monitora Edukacji i Szkoleń”. Wydawana co roku publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat zmian zachodzących w systemach kształcenia i szkoleń w Europie.

Celem publikacji jest ukazanie postępów dokonywanych przez poszczególne państwa w dążeniach do osiągnięcia celów i wskaźników rozwoju edukacji wyznaczonych w ramach UE. Monitor zawiera również analizy i opisy bieżących zmian w zakresie polityki edukacyjnej. W publikacji zamieszczono także zalecenia dla poszczególnych państw, wynikające z analizy danych.

"Monitor Edukacji i Szkoleń 2014" ma stanowić wsparcie w procesie wdrażania ram strategicznych na rzecz europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji i szkoleń (ET 2020), wzmacniając prowadzenie polityki opartej na faktach oraz mocniej wiążąc tę politykę ze strategią Europa 2020 oraz zaleceniami dla państw członkowskich, przyjętymi przez Radę UE w ramach Europejskiego Okresu Oceny 2014.

"Monitor..." dostępny jest online wraz z raportami dla 28 państw członkowskich. Zainteresowani mogą również skorzystać z interaktywnej grafiki oraz dodatkowych informacji zawartych w Joint Research Centre.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.
stopka strony