News -

Kompendium wiedzy o równym traktowaniu

Troska o równe traktowanie i walka z dyskryminacją powinny być stałym elementem polityki państw członkowskich UE – tak przekonują autorzy publikacji wydanej przez Komisję Europejską.
Broszura ma pomóc decydentom i osobom zarządzającym różnego rodzaju programami w odpowiednim uwzględnieniu w ich pracy kwestii równości i niedyskryminacji. W publikacji znaleźć można praktyczne wskazówki oraz konkretne przykłady praktyk zastosowanych już w krajach Unii Europejskiej.

Publikację – w języku angielskim – pobrać można ze strony:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/compendium_mainstreaming_equality_en.pdf
stopka strony