News -

Kompendium wiedzy o wirtualnych wymianach Erasmus+

Publikacja skierowana jest do organizacji młodzieżowych, które chcą zorganizować wirtualne spotkanie z rówieśnikami z innych krajów.


W wirtualnych wymianach Erasmus+ mogą wziąć udział osoby w wieku 18-30 lat. Nauka skupia na dialogu i interakcji pomiędzy uczestnikami. Duży nacisk położony jest na zdobywanie kompetencji miękkich, a także umiejętności cyfrowych i pracy w grupie.

W publikacji znalazły się wypowiedzi pracowników młodzieżowych, którzy organizowali wirtualne wymiany, praktyczne porady i narzędzia, które można wykorzystać podczas wymiany, na przykład prezentacja.

Publikacja dostępna jest tutaj.

#online    #wymiana    #mlodziez

stopka strony