News -

Kompleksowa pomoc dla Trzeciego Sektora

Aż 3000 zł czeka dla 30 organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego. Inkubatory Trzeciego Sektora w Kielcach i Łagowie zapraszają organizacje pozarządowe do przysyłania formularzy zgłoszeniowych o objęcie coachingiem i pulą rozwojową. Ponadto Inkubatory wspierają działania i rozwój organizacji pozarządowych poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych oraz animacyjnych.


Wjedź „Trasą 78” w Trzeci Sektor i poznaj jego nowe możliwości. Masz pomysł i chcesz założyć organizację pozarządową, ale nie wiesz od czego zacząć? Spokojnie, nic prostszego! Inkubator Trzeciego Sektora w Kielcach, oferuje pomoc w postawieniu pierwszych kroków w świecie NGO zarówno od strony formalnej jak i praktycznej. Jeśli działasz już w jakiejś organizacji – tym lepiej! Twoja organizacja może skorzystać z osobistej opieki doświadczonego coacha oraz puli rozwojowej w wysokości 3000,00 zł. Inkubator oferuje: Doradztwo: Udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zakładania i rejestracji NGO, pozyskiwania i rozliczania środków finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, współpracy z otoczeniem, monitoringu i ewaluacji, promocji, zarządzania projektem. Coaching: Dotyczy organizacji, które zadeklarują chęć długotrwałej współpracy z coachem w celu stworzenia planu rozwoju organizacji. Coach będzie monitorował rozwój organizacji, udzielał wskazówek i porad. Każda organizacja objęta coachingiem otrzyma pulę środków rozwojowych w wysokości 3000 zł. Animacja: Organizowanie kampanii internetowych, „Dni NGO” oraz spotkań dyskusyjnych. W ramach projektu co miesiąc rozsyłany jest newsletter zawierający wiadomości z trzeciego sektora w naszym regionie, konkursach czy szkoleniach. Wszystkie usługi świadczone w ramach Inkubatora są bezpłatne. Zapraszamy do kontaktu: www.inkubator.epi.org.pl inkubator.kielce@epi.org.pl www.facebook.com/inkubatorkielce Biuro projektu: Inkubator Technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego ul. Olszewskiego 6/1.21 25-663 Kielce, Tel.: 41 310 70 90 Projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” realizowany jest od stycznia 2012 r. przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet w partnerstwie ze Stowarzyszeniem CRIS z Rybnika oraz Miastem Gliwice. W ramach projektu na terenie województwa śląskiego i świętokrzyskiego rozpoczęło działanie 6 Inkubatorów trzeciego sektora. W województwie świętokrzyskim inkubatory znajdują się w Kielcach i Łagowie.
stopka strony