News -

Komputer? Raczej w domu niż w szkole

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący wykorzystywania technologii informatyczno-komunikacyjnych w szkołach. Wnioski? Mogłoby być lepiej.
Z raportu wynika, że młodzi ludzie w domu częściej korzystają z komputerów i internetu dla zabawy, niż w sprawach związanych ze szkołą. 83 proc. 15-latków przyznało, że w ciągu ostatniego tygodnia włączało komputer głównie dla zabawy, tylko 46 proc. - by odrobić zadanie domowe.

Z badań wynika również, że jedynie 20 proc. ankietowanych wykorzystuje w szkołach komputery do przeprowadzania eksperymentów, nauki czytania i pisania oraz nauki języków obcych.

Raport „Key data in learning and innovation trhough ICT at school in Europe" można pobrać ze strony http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php
stopka strony