News -

Konferencja młodzieżowa: prawo głosu dla 16-latków?

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych oraz dyrektorzy generalni ds. młodzieży uczestniczący w Unijnej Konferencji Młodzieżowej zorganizowanej przez duńską prezydencję, przyjęli pakiet rekomendacji dla unijnych decydentów.


Przedstawiciele organizacji młodzieżowych oraz dyrektorzy generalni ds. młodzieży, uczestniczący w Unijnej Konferencji Młodzieżowej zorganizowanej przez duńską prezydencję, przyjęli pakiet rekomendacji dla unijnych decydentów.

Rekomendacje to efekt trzydniowych warsztatów i dyskusji, których głównym tematem było uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym – zagadnienie, będące jednocześnie tematem aktualnej rundy Usystematyzowanego Dialogu.

Wśród wniosków znalazł się m.in. apel do państw członkowskich o zainicjowanie dyskusji na temat obniżenia wieku wyborczego do 16 lat oraz o ułatwienie – poprzez edukację - procesu głosowania i uproszczenie go. Uczestnicy szczytu poparli również ideę utworzenia odrębnego programu na rzecz młodzieży z własnym budżetem, który miałby wspierać pełne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym. Kluczowym wątkiem, powtarzającym się w zaleceniach, było jednak podkreślenie znaczenia szerszego zaangażowania organizacji młodzieżowych i samej młodzieży w proces decyzyjny.

Państwa członkowskie wezwano również do wspierania organizacji młodzieżowych i tworzenia strategicznych partnerstw z ich udziałem. Edukację pozaformalną, kreowaną przez te organizacje, uznano za niezbędną dla rozwoju umiejętności i kompetencji młodych ludzi.

Zalecenia Unijnej Konferencji Młodzieżowej zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu Wniosków Rady UE w maju 2012 r. Treść zaleceń znaleźć można na stronie www.youthforum.org/images/stories/Documents/Joint_recommendations_EU_YOUTH_CONFERENCE_SORO_20_March.pdf
stopka strony