News -

Konferencja "Nauka i Pasja - kluczem do sukcesu 2012"

Już za niewiele ponad miesiąc – 17 i 18 maja, w nowoczesnym ośrodku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpocznie się konferencja studentów i młodych naukowców „Nauka i Pasja – kluczem do sukcesu 2012”.


Jest to już kolejna edycja unikalnego w skali kraju wydarzenia. Unikalnego, ponieważ w konferencji biorą udział tylko studenci i młodzi naukowcy prezentując wyniki swoich badań i dzieląc się swoim entuzjazmem z innymi uczestnikami. Celem naszych działań jest integracja środowisk akademickich z całej Polski. Zainteresowanie dotychczasowymi edycjami pokazują nam, że nam się to udaje – mówi Łukasz Bis, jeden z organizatorów konferencji. Prelekcje i dyskusje będą odbywały się w ośmiu panelach tematycznych obejmujących takie pola badawcze jak : Internet i nowe media, nauki ekonomiczne i społeczne, turystyka i ekologia, nauki o zdrowiu, technika i IT, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe oraz design i komunikacja wizualna. Program ramowy został tak przygotowany, aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie i mógł realizować się naukowo – kontynuuje mgr Łukasz Bis. Tegoroczną edycję „Nauki i Pasji” poprzedzać będą trzy warsztaty: fotografii studyjnej, symulacji giełdowych oraz savoir-vivre i etykieta. Warsztaty te odbędą się w nowoczesnych laboratoriach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w przeddzień inauguracji konferencji a więc 16.05.2012. Ze względów technicznych organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację. Termin zgłoszeń prelegentów upływa 30 kwietnia br. Po bardziej szczegółowe informacje organizatorzy zapraszają na stronę internetową wydarzenia www.naukaipasja.com.pl oraz na profil na portalu Facebook.
stopka strony